1919-2019,

CENT ANYS DE LA FUNDACIÓ

Durant un llarg període secular la institució del Sant Hospital d’Ontinyent funcionava amb una clara separació de les seues dedicacions fonamentals: Hospital i Beneficència.

Per una banda, en una època on no existien els centres sanitaris tal i com els coneixem en l’actualitat, l’edifici exercia com a instal·lació on s’atenien els problemes greus de salut dels veïns. D’altra banda, continuava servint el seu principi d’acolliment per a gent sense recursos.

Però va ser a principis del segle XX, concretament el 17 de juny de 1919, quan es publica una Real Orden del Ministerio de Gobernación, en la qual es reunifica i es constitueix un únic establiment amb el nom de Hospital de Beneficencia Nuestra Señora de los Dolores. És la refundació de l’entitat que ha arribat fins al segle XXI.

Els últims cent anys de la institució són els dels grans canvis. La construcció del nou edifici, el naixement dels centres educatius i la modernització de l’estructura. Després de l’adèu de les germanes de la Caritat, la professionalitat de tots els serveis asseguren la continuïtat i la posada al dia de l’entitat.

UNA NOVA IDENTITAT CORPORATIVA

Amb l’horitzó de la celebració del centenari l’any 2019, la Fundació que regeix la residència ha començat per posar en marxa una nova política de comunicació que connecte millor la institució amb la comunitat pròxima. Per això s’ha decidit crear noves ferramentes. Entre d’elles, redissenyar la imatge corporativa i dotar-se dels instruments adequats al segle XXI.

Carrer del Mirador, 1, 46870 Ontinyent, València residencia@la-beneficencia.com
96 238 03 12