Durant l’any 2022, l’Ajuntament d’Ontinyent ha col·laborat amb el manteniment de la residència Nuestra Señora de los Dolores, amb 10.000 euros, que es destinen per a atendre les necessitats dels nostres majors residents a través dels diferents activitas i programes d’atenció centrats en la persona. La quantitat reflecteix l’aposta decidida de l’Ajuntament, que és part de la fundació Hospital Beneficencia Nuestra Señora de los Dolores d’Ontinyent, que regeix la institució, per una de les entitats socials més arrelades a la ciutat.