foto-inicio-antigua-beneficencia-ontinyent_mini

Orígens en el Segle XIV: Hospital de Transeünts d'Ontinyent

Fundació Sant Hospital de Beneficència La nostra Senyora de Dolores d'Ontinyent

La Fundació Sant Hospital de Beneficència La nostra Senyora de Dolores d'Ontinyent té les seues arrels a l'Hospital de Transeünts d'Ontinyent, una institució medieval fundada en el segle XIV. Aquest hospital, situat en una de les entrades de l'antiga vila, acollia a caminantes i persones que arribaven a la població, oferint-los atenció mèdica, aliments i refugi. Finançat per les donacions dels patricis locals i administrat per jurats de la vila i sacerdots, el seu propòsit era assistir a malalts pobres i pelegrins des d'una perspectiva de caritat cristiana.

-la-beneficencia-ontinyent-100-anyos-historia

Compromís amb la Caritat: Assistència a Xiquets Abandonats

El Sant Hospital com a Refugi i Casa

A més de la seua funció assistencial, el Sant Hospital va exercir un paper crucial en acollir a xiquets expòsits, aquells nascuts d'embarassos no desitjats i abandonats en la institució. En el segle XVIII, es van registrar 92 casos en només quatre anys. L'hospici s'encarregava d'acollir, batejar i traslladar a aquests xiquets a l'Hospital General de València. A més, l'hospital servia com a lloc d'ensenyament artístic per a estudiants i com a refugi per a prostitutes durant esdeveniments religiosos.

hermanas-caridad-ontinyent-labeneficencia

Transformació en el Segle XIX: Casa de Beneficència

Arribada de les Germanes de la Caritat

En la segona meitat del segle XIX, sota l'auspici del magistrat Miguel Huesca Guerau de Arellano, es va plantejar un nou projecte: la creació d'una Casa de Beneficència. Aquesta casa, inaugurada en 1882, va ampliar les funcions de l'antic hospital en acollir a persones majors desemparades i impedides per a treballar. En 1870, les Germanes de la Caritat van assumir la gestió, romanent a càrrec durant més d'un segle fins a la seua partida en 2017.

obras-remodelacion-labeneficencia-ontinyent

Època Contemporània: Desenvolupaments Recents i Desafiaments

Obres Significatives en els Anys Seixanta

En temps més recents, el Sant Hospital ha experimentat transformacions, destacant les obres dels anys seixanta que van donar lloc a l'edifici actual. La principal font d'ingressos ha sigut històricament a través de donacions i llegats, amb un fort compromís de la comunitat local. Al llarg dels anys, s'han implementat iniciatives com la contribució obligatòria dels industrials en els anys 50. L'hospital ha demostrat ser un pilar important en la comunitat, evolucionant per a enfrontar els desafiaments actuals amb un enfocament en l'atenció i la caritat.

La Beneficència 2023