Consell de persones usuàries: Autodiagnòstic del Model de Transformació de Cures

El dilluns 27/06/2022 va tindre lloc la celebració del Consell de Persones Usuàries, on es va realitzar una retroalimentació sobre l’Autodiagnòstic del model AICP, sobre la base dels processos de l’eina AVANÇAR.

Per a començar, es va contextualitzar a les persones usuàries assistents en la implantació del model AICP que s’està duent a terme en el centre des de fa uns anys. Es van exposar diferents termes i definicions claus per a entendre el model, com ara grup impulsor, persona professional de referència, persones representants de les persones usuàries del centre, entre altres.

Seguidament, es va explicar que existeix l’eina AVANZAR, a través de la qual es pretén realitzar una anàlisi i avaluació de l’evolució de la implantació del model. Es va informar que l’avaluació es realitza durant les reunions del grup impulsor. A continuació, es van exposar els tres processos que han sigut avaluats al llarg de l’any:

  • Procés 3: Pla d’Atenció i Vida.
  • Procés 13: Conciliar seguretat, autonomia i benestar emocional.
  • Procés 17: Rol dels professionals i equips.

Durant la presentació dels resultats obtinguts en cada procés, les persones usuàries assistents van exposar les seues opinions, dubtes i aportacions de millora, la qual cosa va fer que es creara un ambient on començava a visualitzar-se la implantació del model, així com l’inici d’interiorització dels drets que tenen les persones usuàries del centre.

Per a finalitzar, es va agrair a totes les persones usuàries assistents la participació i la implicació tinguda durant la consecució de la reunió celebrada.

La Beneficència 2023