Subvenció IRPF 2022 per al programa “Nostres Llars” – transformació del model de cures.

La FUNDACIÓ C.V. HOSPITAL LA BENEFICÈNCIA LA NOSTRA SENYORA DELS DOLORES ha rebut una subvenció concedida a través de la convocatòria d’ajudes dirigides a la realització de programes d’interés general per a atendre fins d’interés social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària de l’IRPF per al 2022, per part de la “Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives” i l’associació Lares. La subvenció serà executable durant l’any 2023, amb l’objectiu de facilitar la implantació del programa “NOSTRES LLARS” – Transformació del model de cures.

La Beneficència 2023