Sessió informativa persones familiars: Model de Transformació de Cures

Dijous passat, 23 de juny, va tindre lloc la sessió informativa sobre el model de transformació de cures per a les persones familiars de la residència Hospital la Beneficència. A través de la mateixa s’intentava oferir informació sobre els nous canvis que s’havien estat incorporant a través del model AICP, així com els beneficis que té el mateix en la qualitat de vida de les persones usuàries.

En primer lloc es va oferir informació sobre el model AICP, així com els objectius que persegueix a través de la intervenció de les persones professionals. Es va explicar que el centre actualment gaudeix de major flexibilitat tant d’horaris com d’atenció i cures, la qual cosa permet que les persones usuàries tinguen més llibertat en la presa de decisions sobre com passar el seu dia a dia, així com en què participar en la dinàmica diària del centre. Es va exposar l’objectiu que perseguia el centre a través del model, el qual fa referència a aconseguir la qualitat de vida, seguretat i benestar en les persones usuàries a través de la intervenció professional.

En segon lloc, la professional fisioterapeuta es va encarregar d’explicar el protocol contra subjeccions tant farmacològiques com físiques.

Per a finalitzar la sessió, es va obrir un torn de dubtes i preguntes, on algunes de les persones assistents van verbalitzar les seues inquietuds sobre els temes tractats.

La Beneficència 2023