Sessió informativa persones familiars: porgrama “Nostres Llars” – transformació del model de cures

Dimarts passat, 28 de març, va tindre lloc la sessió informativa a les persones familiars del centre, sobre el programa “NOSTRES LLARS” – Transformació del model de cures.

En primer lloc, es va oferir informació sobre el programa, a mode de resum, amb la finalitat que totes les persones familiars de nova incorporació saberen quins objectius i valors té el programa en la intervenció del centre. Es va exposar que, durant l’any 2023, s’anava a promoure que les persones familiars participaren en les reunions semestrals de les persones usuàries, amb la finalitat de promoure la retroalimentació entre les persones professionals del centre, les persones usuàries i les persones familiars. D’aquesta forma es tracta d’augmentar la qualitat de les reunions, potenciant que totes les parts implicades puguen formar part del procés d’intervenció de la persona usuària.

En segon lloc, la persona fisioterapeuta del centre va oferir informació sobre el programa “No Sujetes” del centre.

Per a finalitzar, es va oferir un espai perquè les persones familiars pogueren aportar el seu propi punt de vista, així com millores que per la seua part es podrien realitzar en el centre i que, de moment, no s’estaven realitzant.

La Beneficència 2023