Consell de persones usuàries: autodiagnòstic del programa “Nostres Llars” – transformació del model de cures

El divendres 30/06/2023 es va celebrar la tercera reunió del Consell de Persones Usuàries amb les persones usuàries que conformen les dues unitats de convivència del centre. En la mateixa es tractava de realitzar l’autodiagnòstic del programa “NOSTRES LLARS” – Transformació del model de cures.

Es va iniciar la reunió oferint informació a totes les persones usuàries sobre el programa, doncs hi ha persones de nova o recent incorporació. Es van exposar les accions que s’estan duent a terme, com ara la figura de persona professional de referència, les entrevistes pre-ingrés, etc.

Seguidament, es va explicar i contextualizar la ferramenta AVANZAR. A través de la mateixa es van exposar els tres processos que durant l’any 2023 s’aniran avaluant per part de les persones que integren el grup impulssor. Aquests són:

  • Procés 11: actividats
  • Procés 14: atenció a persones amb demència.
  • Procés 16: espai físic.

Donant per finalitzada la reunió, les persones usuàries van agrair la possibilitat de poder participar en aquestes activitats doncs, a més del que anteriorment s’ha exposat, van oferir informació sobre com veuen elles la intervenció de les persones professionals, podent expressar què potenciarien o que canviarien.

La Beneficència 2023